Neue Adresse ab Januar 2017: Melanchthonstr. 15, 10557 Berlin

Tel.: 017698292415
 

Странци?

Ако не познајемо једни друге, онда смо страни једни другима


Пријатељи!

Пријатељи можемо да постанемо, ако упознамо једни друге


На почетку смо сви ми странци

  • Младе избеглице (7-18 година), које живе у заједничким смештајима и које би радо да имају некога уз себе, са ким би могли да упознају своју околину. У даљем тексту ћемо их звати ментис.
  • Млади људи (преко 18 година), који живе у Берлину и имају времена и интереса да преузму овај задатак. У даљем тексту ћемо их звати ментори.
  • Један тим се састоји од једног ментија и једног/једне ментора/менторке.


Колико је за то потребно времена?

У зависности од подухвата око два до четири сата једанпут седмично или викендом, у временском периоду од најмање три месеца.


Идеја


Однос у нашим тимовима је прожет респектом. Чланови тима заједно откривају град, посећују културне манифестације, баве се спортом, уче један од другога и воде међусобне разговоре. 


Сваки тим је другачији. Ми ћемо да вас питамо, шта су ваши интереси и хобији. 

Питаћемо вас, шта бисте хтели да учите и у шта се посебно добро разумете Када то сазнамо, онда ћемо да саставимо одговарајуће тимове. 


Ми пратимо тимове у њиховом развоју, дајемо предлоге за планирање слободног времена и организујемо радионице за даље образовање ментора/менторки. Осим тога посредујемо у контактирању са другим установама, које би за тимове могле да буду од користи.